Regulament Oficial Program „TP-PARTNER”

I. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul Programului de fidelizare “TP-PARTNER” este S.C. TP-Link ROMANIA S.R.L., cu sediul în Str. Pipera nr. 43, et. 1, sector 2, localitatea Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/6839/2012, avand codul unic de inregistrare RO 30316782, reprezentata legal prin dl. Joey Cao, in calitate de General Manager, denumita in continuare “Organizator”.

Reprezentantul delegat (al unei firme invitate sa participe la Program) care înregistrează date cu caracter personal pe www.tp-partner.ro, prin completarea formularului de Înregistrare, a formularului pentru Suport Tehnic, a formularului de Sales Training sau formularul pentru Soluții Business (SMB), sunt de acord cu următoarelor menţiuni:

a) Prin înscrierea in cadrul Programului TP-PARTNER, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale. Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie pastrate, sa fie utilizate si prelucrate, direct sau prin intermediul terților, în vederea intocmiri de solutii personalizate pentru proiectele mentionate in formular si a furnizarii de informatii in legatura cu derularea Programului de fidelizare TP-PARTNER, a gestionarii contului de membru in cadrul Programului, trimiterea de materiale marketing si promovare si in scopul intocmirii de statistici;

b) Declara ca au luat la cunostinta pe acesta cale de faptul ca toate informatiile completate in cadrul formularelor raman confidentiale si vor fi utilizate doar pentru intocmirea de solutii personalizate pentru solicitarea inaintata prin intermediul formularelor si a altor activitati specifice Programului. Completarea si trimiterea formularelor reprezinta acordul expres al Solicitantilor/Utilizatorilor/Partenerilor pentru prelucrarea datelor furnizate;

c) Confirmă faptul că toate datele si informaţiile furnizate prin interemediul formularelor completate pe platforma tp-partner.ro sunt adevarate şi complete şi sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

d) Declară ca au luat la cunoştinţă prevederile Legii 677/2001 si drepturile de care beneficiază, respectiv: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

e) Sunt de acord cu folosirea datelor cu caracter personal pentru a primi informaţii despre produse şi activităţi ale Organizatorului şi ale partenerilor săi. De asemenea, împuternicesc Organizatorul să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în condiţiile legii.

f) In cazul in care persoanele care isi inregistreaza datele cu caracter personal pe www.tp-partner.ro nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal isi pot manifesta optiunea prin solicitare la adresa info.ro@tp-link.com. In caz contrar, Organizatorul este indreptatit sa foloseasca informatiile furnizate in formulare (inclusiv datele cu caracter personal) in scopul desfasurarii prezentului Program si a altor campanii similare, daca este cazul.

II. PREVEDERI

Programul de fidelizare “TP-PARTNER” este lansat si administrat de catre TP-Link Romania si este deschis tuturor resellerilor care au primit pe e-mail de la distribuitorii oficiali TP-Link invitatia de a participa la Program. Resellerii invitati trebuie sa achizitioneze produse TP-Link prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB). Vor fi luate in considerare si punctate doar achizitiile locale, respectiv cele provenite de la S.C. TP-Link Romania S.R.L.

Inscrierea in Program reprezinta acceptul si obligativitatea participantului de a respecta Termenii si Conditiile Regulamentului Oficial, denumit in continuare „Regulament Oficial”. Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui membru al Programului de Fidelizare “TP-PARTNER”, pentru consultare, pe site-ul Programului la adresa http://www.tp-partner.ro/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial in orice moment, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public, respectiv afisarea pe site-ul http://www.tp-partner.ro/. Participantii la Program isi asuma raspunderea de a verifica periodic pagina Regulamentului Oficial pentru a lua la cunostinta eventuale modificari.

Scopul acestui Regulament Oficial este de a identifica regulile si conditiile impuse oricarui Utilizator/Partener, atat inainte de a aplica, cat si pe perioada cat este membru al Programului TP-PARTNER, definirea conditiilor de utilizare a platformei web www.tp-partner.ro, informatii despre costurile asociate participarii la program, informatii despre legea aplicabila, implementarea programului de loialitate si modalitatea de acordare a punctelor, modalitatea de reziliere a apartenentei la Program si ghid procedural.

Participantii la Programul de Fidelizare “TP-PARTNER” vor fi denumiti in continuare “Utilizatori” sau “Parteneri”. Prin inscrierea in cadrul programului, Utilizatorii/Partenerii” sunt de acord sa respecte si sa se conformeze in totalitate termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, cat si sa respecte mecanismele promotiilor si campaniilor active. Crearea unui cont pe platforma web www.tp-partner.ro de catre Utilizatori constituie acordul in totalitate al acestora cu prezentul Regulament Oficial, acordul cu termenii si conditiile de utilizare a platformei www.tp-partner.ro si acordul pentru Politica de Confidentialitate.

Sunt strict interzise abuzurile, tentativele de a frauda sistemul, sau alte actiuni ale Utilizatorilor care ar putea afecta alti participanti la Program sau costurile acestui Program de Fidelizare sau imaginea Organizatorului. In cazul in care Organizatorul depisteaza astfel de tentative, acesta este indreptatit sa blocheze sau sa dezactiveze conturile in cauza. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Program de Fidelizare.

Organizatorul si alte parti implicate in organizarea acestui Program nu isi asuma raspunderea pentru defectiunile sau supraincarcarea retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii sistemului de acordare a punctelor sau validare a comenzilor (soft si/sau hardware).

Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile prezentului Regulament, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale Utilizatorilor (utilizatorii cu cont valid in cadrul Programului).

Organizatorii Programului nu sunt raspunzatori de date furate sau fraudare a conturilor de Utilizator (Registered Partner, Silver Partner si Gold Partner).

III. Definitii - Termenii utilizati pentru a defini prezentul Regulament Oficial sunt detaliati in cele ce urmeaza:

1. Formular Inregistrare – reprezinta aplicatia pe care un aplicant trebuie sa o completeze si sa o trimita Organizatorului in numele firmei invitate pentru a deveni Partener al Programului TP-PARTNER. Formularul este disponibil gratuit la adresa www.tp-partner.ro. Aplicantul se poate inscrie in numele firmei prin intermediul formularului de Inregistrare in urma invitatiei primita pe e-mail de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (RRC) (Distribuitor SMB) și Mondoplast (Distribuitor SMB). Aplicantul, ulterior Utilizator/Partnerer, trebuie sa furnizeze la Inregistrare urmatoarele date: Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Nume Firma, CUI firma, Telefon Firma, Functie, Email, website firma, Adresa Firmei, sa fie de acord cu prezentul regulament si sa specifice de unde a primit invitatia pentru aderare la program. De asemenea, aplicantul poate alege ca sigla si adresa firmei sa devina publice pe site-ul tp-link.ro, bifand optiunea “Firma publica pe site-ul TP-Link” la momentul Inregistrarii. Partnereii care vor trece la nivelul Silver, respectiv Gold, vor aparea pe site-ul tp-link.ro pe pagina de Comenzi, daca au bifat acesta optiune la Inregistrare. Un Reseller/Partener/Utilizator se poate inscrie in program o singura data, in baza CUI-ului (Codului Unic de Inregistrare) al firmei. CUI-ul odata validat pentru un Resealler/Partener/Utilizator, nu mai poate fi folosit la o alta inregistrare. Vor fi validați doar Reslellerii/Partenerii/Utilizatorii care au avut înainte de înscriere (completarea formularului de Inregistrare) cel puțin o achiziție verficată prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB). Vor fi luate în considerare doar achizițiile locale, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L.

2. Beneficiu - se refera la bunuri in scop de marketing sau servicii disponibile in cadrul Programului de Fidelizare “TP-PARTNER”, listate in Catalogul de Loialitate sau în Catalogul de Marketing disponibile Utilizatorilor prin intermediul patformei www.tp-partner.ro. Beneficiile sunt listate cu denumire, imagine, descriere, disponibilitate, termen de livrare (din momentul aprobarii comenzii in contul de Utilizator/Partnere) si numarul de puncte necesar pentru a primi respectivul beneficiu disponibil in Catalogul de Loialitate sau în Catalogul de Marketing. Utilizatorul poate alege un Beneficiu doar daca are in cont numarul de puncte necesar, listate in cont sub denumirea de “Puncte disponibile” (numar de puncte cel putin egal cu numarul de puncte aferent respectivului beneficiu).

3. Platforma – website-ul unde se desfasoara activitatile aferente Programului TP-PARTNER.

4. Puncte– se acorda Utilizatorilor doar in baza achizitiilor de produse TP-Link. Punctele vor fi acordate doar pentru produsele achizitionate prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB) si vor fi luate in considerare si punctate doar achizitiile locale, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L. Lista produselor TP-Link participante la Program si punctele acordate fiecarui produs participant, este disponibila fiecarui Utilizator/Partener pe platforma Programului, dupa logare/Autentificare. Punctele obtinute in urma achizitiilor de produse TP-Link pot fi schimbate in Beneficii din Catalogul de Loialitate sau în Catalogul de Marketing, ambele disponibile la adresa www.tp-partner.ro. Punctele obtinute de Utilizatori pe parcursul unui trimestru pot fi schimbate in beneficii incepand cu urmatorul trimestru, astfel:

 • Punctele obtinute pe parcursul trimestrului 1 - Q1 2024 (1 Ianuarie – 31 Martie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestrul 2 – Q2 2024, respectiv incepand cu data de 1 Aprilie 2024, inclusiv.

 • Punctele acumulate pe perioada trimestrului 2 - Q2 2024 (1 Aprilie 2024 - 30 Iunie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestru 3 - Q3 2024, respectiv incepand cu data de 1 Iulie 2024, inclusiv.

 • Punctele acumulate pe perioada trimestrului 3 - Q3 2024 (1 Iulie 2024 - 30 Septembrie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestru 4 - Q4 2024, respectiv incepand cu data de 1 Octombrie 2024, inclusiv.

 • Punctele acumulate pe perioada trimestrului 4 - Q4 2024 (1 Octombrie 2024 - 31 Decembrie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestru 1 - Q1 2025, respectiv incepand cu data de 1 Ianuarie 2024, inclusiv.

5. Utilizator/Partener - este reprezentantul legal al unui Reseller eligibil (firma), care a primit invitatie de inregistrare in cadrul Programului de Fidelizare de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania, a fost validat si are cont activ pe platforma tp-partner.ro si este de acord si respecta in totalitate prezentul Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge aplicatia de Parteneriat (aderare la Program) oricarui aplicant, fara a acorda explicatii suplimentare. Un Partener/Utilizator se poate inscrie in program o singura data, in baza CUI-ului (Codului Unic de Inregistrare) al firmei. CUI-ul odata validat pentru un Partener/Utilizator, nu mai poate fi folosit la o alta inregistrare.

6. Reseller/Partener - entitate legala (firma) ce detine CIF/CUI (cod unic de inregistrare) si comercializeza produsele Organizatorului pe teritoriul Romaniei. Sunt eligibili doar Resellerii/Partenerii care achizitioneza produsele Organizatorului prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB) si fac achizitiile de produse TP-Link la nivel local, respectiv cele provenite de la S.C. TP-Link Romania S.R.L. Vor fi luate in considerare si punctate doar achizitiile locale. Este strict interzisa inscrierea si participarea in cadrul Programului TP-Link a urmatoarelor entitati legale (si a reprezentantilor legali): distribuitorii oficiali TP-Link Romania (Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (RRC) și Mondoplast), firmele apartinand grupurilor distribuitorilor oficiali TP-Link Romania si firmele aflate in parteneriat legal comercial sau de distributie cu Organizatorul. Programul TP-PARTNER nu se adreseaza persoanelor fizice/clienti finali (end –useri). Un Reseller/Partener se poate inscrie in program o singura data, in baza CUI-ului (Codului Unic de Inregistrare) al firmei. CUI-ul odata validat pentru un Reseller/Partener, nu mai poate fi folosit la o alta inregistrare.

7. Produse – produsele comercializate de catre Organizator, S.C. TP-LINK Romania S.R.L., prin intermediul canalului de distributie oficial. Lista completa a produselor TP-Link pentru care Organizatorul acorda puncte in cadrul Programului TP-PARTNER este disponibila Utilizatorilor pe platforma tp-partner.ro. Vizualizarea listei de produse si puncte este disponibila numai dupa inregistrare si logarea in contul de Utilizator. Vor fi luate in considerare si punctate doar achizitiile locale, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L.

8. Registered Partner (0-999 puncte) – reprezinta titlul pe care il primeste un Utilizator dupa ce a efectuat pasul de inregistrare si a primit confirmarea de inregistrare de la Organizator (e-mail de confirmare). Utilizatorul cu titlul Registered Partner se poate autentifica si poate vizualiza oricand Profilul, Intoricul contului, Istoricul comenzilor si poate avea acces la informatii destinate doar Utilizatorilor/Partenerilor cu cont pe platforma www.tp-partner.ro. Un Utilizator cu titlul Registered Partner poate aduna puncte pentru a trece la urmatorul nivel, respectiv Silver Partner atunci cand Utilizatorul acumuleaza cel putin 1000 de puncte) sau Gold Partner (atunci cand Utilizatorul acumuleaza cel putin 5000 de puncte).

9. Silver Partner (1000 - 4999 puncte) – reprezinta titlul pe care il primeste un Utilizator dupa ce a detinut ulterior titlul de Registered Partner si a acumulat in cont mai mult de 1000 de puncte. Utilizatorul cu titlul Silver Partner se poate autentifica si vizualiza oricand Profilul, Istoricul contului, istoricul comenzilor si poate avea acces la informatii destinate doar Utilizatorilor/Partenerilor cu cont pe platforma www.tp-partner.ro. Un Utilizator cu titlul Silver Partner poate aduna puncte pentru a trece la urmatorul nivel, respectiv Gold Partner (atunci cand Utilizatorul acumuleaza cel putin 5000 de puncte).

10. Gold Partner (5000 + puncte) – reprezinta titlul pe care il primeste un Utilizator dupa ce a detinut ulterior titlul de Silver Partner si a acumulat in cont mai mult de 5000 de puncte. Utilizatorul cu titlul Gold Partner se poate autentifica si vizualiza oricand Profilul, Istoricul contului, istoricul comenzilor si poate avea acces la informatii destinate doar Utilizatorilor/Partenerilor cu cont pe platforma www.tp-partner.ro.

IV. DURATA PROGRAMULUI

Programul de Fidelizare “TP-PARTNER” se desfasoara in perioada 01.02.2016 – 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire de pana la 90 de zile. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea, prelungirea Programului sau modificarea acestuia. Instiintarea referitoare la incetarea Programului va fi afisata de Organizator cu cel puțin 15 zile inainte de data incetarii Programului, intr-un loc vizibil si pe platforma www.tp-partner.ro. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. UPDATE: Programul de Fidelizare “TP-PARTNER” se prelungeste pana la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire de pana la 90 de zile.

V. ARIA DE DESFASURARE

Programul de fidelizare TP-PARTNER este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

VI. PARTICIPANTI

La aceasta campanie poate participa orice entitate legala (firma) ce detine CIF/CUI (cod unic de inregistrare) si comercializeza produsele Organizatorului pe teritoriul Romaniei. Sunt eligibili doar Resellerii/Partenerii care achizitioneza produsele Organizatorului prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB) si fac achizitiile de produse TP-Link la nivel local, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L. Angajatii Organizatorului, angajatii entitatilor care actioneaza in numele Organizatorului, colaboratorii Organizatorului, precum si rudele acestora pana la gradul IV, entitati legale (si reprezentantii legali ai acestora) precum distribuitorii oficiali TP-Link Romania (Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (RRC) și Mondoplast), firmele apartinand grupurilor distribuitorilor oficiali TP-Link Romania si firmele aflate in parteneriat legal comercial sau de distributie cu Organizatorul, nu pot fi Participanti/Utilizatori ai Programului TP-PARTNER si nu pot beneficia de avantajele, promotiile si campaniile desfasurate prin intermediul acestuia.

Utilizatorul/Partenerul poate renunta oricand la calitatea de Partener in cadrul Programului TP-PARTNER prin trimiterea unui mesaj la următoarea adresă: tp-partner.ro@tp-link.com

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude oricand Utilizatori/Parteneri din cadrul Programului TP-PARTNER, fara a oferi explicatii suplimentare.

VII. OBIECTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Obiectul acestui Program este fidelizarea Participantilor in vederea stimularii vanzarilor in reteaua de Reselleri a distribuitorilor oficiali din Romania si a cresterii volumului vanzarilor Organizatorului.

VIII. MECANISM

1. INSCRIERE

Pentru a se inscrie ca Partener in cadrul Programului pentru fidelizare TP-PARTNER, fiecare potential Partener va accesa website-ul www.tp-partner.ro, apoi sectiunea Inregistrare. Se va deschide pagina http://www.tp-partner.ro/cont/ si potentialul Partener va completa toate campurile formularului de Inregistrare. Pentru a adera la Program, potentialul Partener trebuie sa furnizeze urmatoarele date: Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Nume Firma, CUI firma, Telefon Firma, Functie, Email, Website firma, Adresa Firmei, sa comunice de unde a primit invitatia pentru aderare la Program si sa fie de acord cu prezentul Regulament Oficial.

Dupa trimiterea formularului de Inregistrare, Organizatorul verifica eligibilitatea aplicantului. Aderarea la Programul TP-PARTNER va fi confirmată de Organizator numai dupa verificarea eligibilitatii solicitantului. Utilizatorii/Partenerii verificati si care se dovedesc a fi eligibili pentru participarea in cadrul Programului TP-PARTNER vor primi confirmarea de Inregistrare la adresa de e-mail furnizata de catre acestia Organizatorului în momentul Inregistrarii. Sunt considerați eligibili doar Reslellerii/Partenerii/Utilizatorii care au avut înainte de înscriere (completarea formularului de Inregistrare) cel puțin o achiziție verficată prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB). Vor fi luate în considerare doar achizițiile locale, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L.

Daca este eligibil, dupa confirmarea inregistrarii, Utilizatorul/Partenerul primeste din partea Organizatorului cadoul de bun venit, respectiv 400 de puncte TP-PARTNER, puncte care se încarcă în contul Utilizatorului/Partenerului și pot fi vizualizate în secțiunea Istoric puncte dupa confirmarea înregistrării în cadrul Programului TP-PARTNER. Punctele cadou pot fi utilizate/schimbate incepand cu urmatorul trimestru, astfel:

 • Daca cele 400 de puncte cadou au fost primite in urma inscrierii Utilizatorului/Partenerului pe parcursul trimestrului 1 - Q1 2024 (1 Ianuarie – 31 Martie 2024), atunci respectivele puncte cadou pot fi schimbate/utilizate incepand cu urmatorul trimestru, Q2 2024, respectiv de la 1 Aprilie 2024, inclusiv.

 • Daca cele 400 de puncte cadou au fost primite in urma inscrierii Utilizatorului/Partenerului pe parcursul trimestrului 2 - Q2 2024 (1 Aprilie 2024 - 30 Iunie 2024), atunci respectivele puncte cadou pot fi schimbate/utilizate incepand cu urmatorul trimestru, Q3 2024, respectiv de la 1 Iulie 2024, inclusiv.

 • Daca cele 400 de puncte cadou au fost primite in urma inscrierii Utilizatorului/Partenerului pe parcursul trimestrului 3 - Q3 2024 (1 Iulie 2024 - 30 Septembrie 2024), atunci respectivele puncte cadou pot fi schimbate/utilizate incepand cu urmatorul trimestru, Q4 2024, respectiv de la 1 Octombrie 2024, inclusiv.

 • Daca cele 400 de puncte cadou au fost primite in urma inscrierii Utilizatorului/Partenerului pe parcursul trimestrului 4 - Q4 2024 (1 Octombrie 2024 - 31 Decembrie 2024), atunci respectivele puncte cadou pot fi schimbate/utilizate incepand cu urmatorul trimestru, Q1 2024, respectiv de la 1 Ianuarie 2024.

 • In momentul in care un Partnerer/Utilizator returneaza orice produs TP-Link achizitionat de pe canalul oficial prin actiunea de returnare (storno) in perioada campaniei/programului, atunci respectivului Partener/Utilizator i se scad din totalul de puncte acumulate suma punctelor alocate fiecarui produs returnat (stornat). Daca suma punctelor aferente returului (stornarii) este mai mare decat suma punctelor acumulate, balanta punctelor va fi zero ( 0 ).

Dupa finalizarea acestei etape, fiecare Participant poate accesa prin website-ul www.tp-partner.ro, sectiunea http://www.tp-partner.ro/cont/ si se poate loga prin intermediul formularului de Autentificare pentru a avea acces la Contul de Utilizator si la continutul paltformei. In contul creat, fiecare Partener/Utilizator al Programului va putea sa isi vizualizeze datele contului sau sa modifice anumite date ale contului, sa verifice situatia punctelor, istoricul de comenzi si de puncte si multe alte informatii utile.

Aplicantii sunt obligati sa completeze cu atenție formularul de Înregistrare, în special Codul Unic de Înregistrare (CUI sau CIF), acest cod reprezentând modalitatea unică de identificare a partenerului pe tot parcursul desfasurarii Programului. Mai mult, în baza aceluiași cod se vor distribui și punctele pe care un Utilizator/Partener le acumuleaza în urma achizițiilor de produse TP-Link din rețeaua de distribuție oficială TP-Link România. Aplicantii trebuie sa se asigure de corectitudinea CUI-ului cu care se înregistreaza în cadrul Programului și mai ales sa se asigure ca respectivul CUI să fie identic cu cel pe care il utilizeaza la achiziția produselor TP-Link de la unul dintre distribuitorii oficiali: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (RRC) și Mondoplast (distribuitor SMB). Organizatorul nu este responsabil de neconcordante intre datele furnizate de Utilizator/Partener pe platforma tp-partner.ro si datele, respectiv rapoartele primite de Organizator de la distribuitorii oficiali.

Utilizatorii/Partenerii care aplica pentru inregistrarea in cadrul Programului TP-PARTNER si indeplinesc concomitent toate conditiile impuse de catre Organizator, sunt obligati sa furnizeze la inscriere datele complete si corecte. Organizatorul nu este raspunzator de daunele realizate de catre un Utilizator/Partener prin furnizarea de date incorecte sau de daunele pricinuite altui participant la Program prin furnizarea de date false sau obtinute in mod ilicit (furt de date).

2. OBIECTIVE

Obiectivele principale ale Utilizatorilor/Partenerilor sunt:

• de a creste recunoașterea produselor comercializate de Organizator prin intermediul canalului oficial de distributie;

• diversificarea portofoliului de produse comercializate achizitionate de la Organizator prin intermediul canalului oficial de distributie;

• cresterea volumului de vanzari si gasirea de noi oportunitati de vanzare a produselor Organizatorului;

• loializarea Utilizatorilor in cadrul programului pentru fidelizare “TP-PARTNER” desfasurat de Organizator.

3. MECANISM PROGRAM

Organizatorul va incarca un numar de puncte in conturile Utilizatorilor/Partenerilor in functie de achizitiile si realizarile acestora si conform pragurilor specifice stabilite de Organizator in cadrul campaniilor.

Punctele obtinute de Utilizatori/Parteneri in cadrul Programului vor fi incarcate de Organizator in baza rapoartelor de achizitii primite de la distribuitorii oficiali TP-Link Romania. Punctele vor fi actualizate lunar (in primele 2 saptamani ale lunii urmatoare achizitiilor) si se acorda Utilizatorilor doar in baza achizitiilor de produse TP-Link comercializate de Organizator. Punctele vor fi acordate doar pentru produsele achizitionate prin intermediul canalului oficial de distributie, respectiv de la unul dintre distribuitorii oficiali TP-Link Romania: Network One Distribution, Royal Computers, ALSO Technology, Ingram Micro Romania (distribuitor SMB) și Mondoplast (distribuitor SMB), exclusiv pentru achizitiile de produse TP-Link la nivel local, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L. Lista produselor TP-Link participante la Program si punctele acordate fiecarui produs participant, este disponibila pe platforma Programului, dupa logarea Utilizatorului accesand pagina Despre Program, capitolul “Lista completă a produselor participante la Program și punctajul aferent.”

Punctele obtinute in urma achizitiilor pot fi schimbate in Beneficii din Catalogul de Loialitate sau Catalogul de Marketing, ambele disponibile la adresa www.tp-partner.ro.

Punctele obtinute de Utilizatori/Parteneri pe parcursul unui trimestru pot fi schimbate in beneficii incepand cu urmatorul trimestru, astfel:

 • Punctele obtinute pe parcursul trimestrului 1 - Q1 2024 (1 Ianuarie – 31 Martie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestrul 2 – Q2 2024, respectiv incepand cu data de 1 Aprilie 2024, inclusiv.

 • Punctele acumulate pe perioada trimestrului 2 - Q2 2023 (1 Aprilie 2023 - 30 Iunie 2023) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestru 3 - Q3 2023, respectiv incepand cu data de 1 Iulie 2023, inclusiv.

 • Punctele acumulate pe perioada trimestrului 3 - Q3 2024 (1 Iulie 2024 - 30 Septembrie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestru 4 - Q4 2024, respectiv incepand cu data de 1 Octombrie 2024, inclusiv.

 • Punctele acumulate pe perioada trimestrului 4 - Q4 2024 (1 Octombrie 2024 - 31 Decembrie 2024) pot fi schimbate in beneficii incepand cu trimestru 1 - Q1 2024, respectiv incepand cu data de 1 Ianuarie 2024, inclusiv.

Organizatorul va incarca in contul fiecarui Utilizator/Partener, daca exista, punctele realizate de catre acestia corespunzatore achizitiilor realizate pe parcursul unei luni calendaristice. Organizatorul calculeaza si incarca punctele in baza listei de produse participante la Program si in baza rapoartelor de achizitii primite de catre Organizator de la distribuitorii oficiali pana la momentul intocmirii calculului. Sunt luate in considerare exclusiv achizitiile de produse TP-Link la nivel local, respectiv cele provenite de la S.C. TP-LINK Romania S.R.L. Incarcarea de puncte in conturile Urilizatorilor/Partenerilor se face lunar (in primele doua saptamani ale lunii urmatoare achizitiilor) si se acorda Utilizatorilor doar in baza achizitiilor de produse TP-Link comercializate de Organizator. Exemplu: Pentru luna martie, incarcarea de puncte se face pana la mijlocul lunii aprilie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru diferentele de puncte, daca apar, datorate achizitiilor neraportate de catre distribuitorii oficiali Organizatorului, sau datorate intarzierilor de raportare a acestora.

Punctele acumulate intr-un cont pe parcursul unui trimestru (Quarter - Q), indiferent de tipul contului, pot fi schimbate in beneficii precum materiale de marketing, incepand cu trimestrul (Q-ul) urmator. Spre exemplu, toate punctele acumulate efectiv in Contul de Utilizator pe parcursul Q1 2024 (1 Ianuarie – 31 Martie 2024) pot fi cheltuite incepand cu trimestrul 2 - Q2 2024 (de la 1 Aprilie 2024). In cazul in care distribuitorii oficiali nu raporteaza Organizatorului la timp achizitiile aferente trimestrului 1 - Q1 realizate de catre Utilizatori/Parteneri, si raporteaza o parte din achizitiile respective pe parcursul trimestului 2 - Q2, atunci achizitiile respective sunt calculate si incarcate in contul respectivilor Utilizatori/Parteneri pe parcursul trimestrului 2 - Q2, dar vor putea fi utilizate/schimbate de catre Partnerer incepand cu trimestrul 3 - Q3 (1 August 2024).

4. DESFASURAREA PROGRAMULUI

Utilizatorul/Partenerul (Reseller) este indentificat in cadrul Programului TP-PARTNER in functie de CUI/CIF (codul unic de identificare) furnizat de catre Partener in momentul Inregistrarii. Codul Unic de inregistrare trebuie sa fie identic cu cel furnizat distribuitorului oficial de la care Utilizatorul/Partenerul face achizitiile de produse TP-Link. Toata activitatea contului, acordarea punctelor, precum si accesul la beneficii in functie de tipul de cont este realizata in baza indentificatorului unic (CUI sau CIF) furnizat distribuitorului oficial de la care se face achizitia si completat la momentul inregistrarii pe patforma tp-partner.ro. Este de datoria Partenerului sa completeze corect intregul formular si Codul Unic de Inregistrare al firmei. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru coduri inscrise gresit si nici pentru daunele ce pot aparea ca rezultat, precum pierderea punctelor si accesul la anumite beneficii in cadrul Programului de Parteneriat.

Fiecare Reseller eligibil (entitate legala), participant la Program, are dreptul sa delege un singur Utilizator (reprezentant legal) pentru a gestiona contul de Utilizator/Partener si beneficiile aferente contului respectiv. Partenerul (entitatea legala) are dreptul de a solicita inlocuirea reprezentantului legal prin cerere scrisa la adresa info.ro@tp-link.com. Cererea trebuie sa contina motivul pentru care a decis inlocuirea Utilizatorului de cont si coordonatele noului Utilizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita, in orice moment, actualizarea informatiilor privind entitatea participanta, transmise la momentul inregistrarii in cadrul programului, numele si functia Utilizatorului precum si clarificari suplimentare pentru a proba calitatea de reprezentant legal al entitatii participante. Prin aceasta se intelege ca Organizatorul poate demara in orice moment activitati menite a asigura buna desfasurare a programului si a preveni orice tentativa de abuz sau frauda.

Partenerii vor colecta puncte TP-PARTNER in fiecare luna, in functie de achizitiile de produse TP-Link si alte activitati specifice. Lista produselor TP-Link participante si numarul de puncte alocat respectivelor produse este disponibila dupa logare (Autentificare) in cadrul platformei la adresa http://www.tp-partner.ro/program-loialitate/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand lista de produse si punctajul aferent. Incarcarea de puncte in conturile Urilizatorilor/Partenerilor se face lunar (in luna urmatoare achizitiilor) si se acorda Utilizatorilor doar in baza achizitiilor de produse TP-Link comercializate de Organizator. Exemplu: Pentru luna martie, incarcarea de puncte se face in luna aprilie.

Punctele incarcate in contul de Utilizator/Partener au un termen limitat de valabilitate, respectiv 1 an de zile de la data incarcarii in contul de Partener. Respectivele puncte, in cazul in care nu sunt utilizate sau sunt utilizate partial, expira la implinirea unui an din momentul in care au fost incarcate in cont si Utilizatorul/Partnerul respectiv pierde definitiv punctele neutilizate, fara notificarea partenerului inainte de expirarea punctelor. Exemplu: la data 19.03.2016 au fost incarcate intr-un cont 378 de puncte din care Utilizatorul a cheltuit, incepand cu trimestrul urmator, un total de 186 de puncte. La data de 19.03.2017, Utilizatorul respectiv mai avea in cont 192 de puncte neutilizate din cele incarcate la data de 19.03.2016, rezultand cu expirarea si pierderea definitiva a celor 192 de puncte neutilizate.

Punctele incarcate de catre Organizator sunt inregistrate in Contul de Utilizator/Partener si sunt vizibile dupa Autentificare accesand pagina http://www.tp-partner.ro/cont/ sau pagina http://www.tp-partner.ro/cont/istoric/, unde Utilizatorul/Partenerul poate vizualiza istoricul contului respectiv: istoric comenzi, istoric puncte, puncte acumulate, puncte expirate, puncte utilizate si punctele disponibile (puncte dusponibilie pentru a fi cheltuite in acel moment). Punctele incarcate de Organizator in contul unui Utilizator/Partener pot fi vizualizate initial in contul Utilizatorului, cectiunea Istoric Puncte, si vor fi listate cu numar, data (de la care pot fi utilizate/schimbate) si observatii, daca este cazul.

“Punctele acumulate” in contul unui Utilizator/Partener reprezinta totalitatea punctelor acumulate de la activarea contului. Punctele adaugate in cont pe parcursul unui trimestru se vor adauga la totalul “Puncte acumulate” incepand cu trimestrul urmator, respectivele puncte fiind listate initial doar la “Istoric puncte” cu data de la care pot fi utilizate/schimbate.

“Puncte acumulate in ultimul an” - reprezinta totalitatea punctelor acumulate in ultimul an

“Puncte expirate” - reprezinta totalitatea punctelor cu o vechime mai mare de un an de la acordare, neutilizate. Aceste puncte nu mai pot fi utilizate, sunt pierdute definitiv de catre detinatorul contului respectiv, fara a fi notificat partenerul.

“Puncte utilizate” - reprezinta totalitatea punctelor utilizate/schimbate in materiale de marketing sau alte benefiicii, de catre detinatorul respectivului cont.

“Puncte disponibile” - reprezinta totalitatea punctelor disponibile in acel moment pentru a fi utilizate/schimbate in materiale de marketing sau alte beneficii.

In cazul in care apare suspiciunea de frauda, greseala de calcul sau raportare eronata din partea distribuitorilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a revizui in orice moment numarul de puncte incarcate in contul de Utilizator/Partener, si de anula o parte sau in totalitate punctele incarcate in respectivul cont. Organizatorul va informa respectivul Utilizator/Partener cu privire la decizia de revizuire a punctelor.

Punctele acumulate intr-un Cont nu pot fi cumulate cu punctele unui alt Cont si nu pot fi transferate unui tert (chiar daca acesta este un alt Utilizator/Partener), cu exceptia cazului in care Organizatorul decide altfel. Beneficiile obtinute in schimbul punctelor (din catalogul de loialitate si catalogul de marketing) nu sunt transferabile, rambursabile si nu se pot preschimba in bani.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlocui sau elimina orice beneficiu din Catalogul de Loialitate sau din Catalogul de Marketing in cazul in care respectivele repere nu mai sunt disponibile sau Organizatorul a decis inlocuirea acestora. In cazul in care un Utilizator a plasat deja o solicitare pentru un item ce urmeaza a fi inlocuit, eliminat din Catalogul de Marketing sau din Catalogul de Loialitate, atunci Utilizatorului/Partenerului respectiv i se anuleaza comanda respectiva si punctele respective sunt returnate automat in contul Utilizatorului/Partenerului.

Pentru a intra in posesia unui item, Utilizatorul/Partenerul trebuie sa plaseze o comanda selectand itemul din Catalogul de Loialitate sau Catalogul de Marketing, sa completeze formularul de comanda, sa furnizeze corect datele si adresa de livrare si sa indeplineasca conditia ca numarul de “Puncte disponibile” in cont la momentul comenzii sa fie cel putin egal sau mai mare cu numarul de puncte aferente itemului comandat. In cazul in care la momentul comenzii respective in contul Utilizatorului/Partenerului nu se afla suficiente “Puncte disponibile”, comanda nu poate fi plasata, trimisa sau procesata.

Odata plasata comanda, Utilizatorul/Partenerul nu poate solicita returnarea punctelor sau inlocuirea itemului, acesta actiune fiind ireversibila.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica fara a anunta in prealabil structura Catalogului de Loialitate si a Catalogului de Marketing si valorile si punctajul necesar pentru a comanda un anumit beneficiu/item. Prin plasarea unei comenzi, Utilizatorul/Partenerul este de acord cu valorile si punctajul necesar pentru a comanda un anumit beneficiu/item.

Punctele TP-PARTNER nu pot fi utilizate in afara Programului TP-PARTNER si doar acolo unde se specifica in mod expres posibilitatea de utilizare.

5. Promovarea Utilizatorilor/Partenerilor la un nivel superior:

Registered Partner (0-999 puncte) - reprezinta titlul pe care il primeste un Utilizator dupa ce a efectuat pasul de inregistrare si a primit confirmarea de inregistrare de la Organizator. Un Utilizator care detine titlul Registered Partner poate acumula puncte pentru a trece la urmatorul nivel, respectiv Silver Partner, atunci cand respectivul Utilizatorul acumuleaza cel putin 1000 de puncte) sau la Gold Partner (atunci cand Utilizatorul acumuleaza cel putin 5000 de puncte).

Silver Partner (1000 - 4999 puncte) – reprezinta titlul pe care il primeste un Utilizator dupa ce a detinut ulterior titlul de Registered Partner si a acumulat in cont mai mult de 1000 de puncte. Un Utilizator cu titlul Silver Partner poate aduna puncte pentru a trece la urmatorul nivel, respectiv Gold Partner (atunci cand Utilizatorul acumuleaza cel putin 5000 de puncte).

Gold Partner (5000 + puncte) – reprezinta titlul pe care il primeste un Utilizator dupa ce a detinut ulterior titlul de Silver Partner si a acumulat in cont mai mult de 5000 de puncte.

6. Retrogradarea Utilizatorilor/Partenerilor la un nivel inferior:

Utilizatorii care obtin titlul de Silver Partner si Gold Partner detin acest drept pentru o perioadă de 1(un) an (365 zile) din momentul în care au obtinut titlul de Silver Partner sau Gold Partner. Pentru a putea pastra titlul de Silver Partner sau Gold Partner (si beneficiile conexe), Utilizatorii respectivi trebuie să acumuleze pe parcursul unui an (365 zile) un minim de puncte, de la an la an. In caz contrar, Utilizatorii sunt retrogradati la un nivel inferior (din Gold in Silver si din Silver in Registered).

Exemplu:

Cont curent cu titlul Gold Partner - daca între 29.01.2023 si 29.01.2024 Utilizatorul respectiv a acumulat mai mult de 4999 de puncte, atunci isi păstreza titlul de Gold Partner

Cont curent cu titlul Silver Partner- dacă daca între 29.01.2023 si 29.01.2024 Utilizatorul respectiv a acumulat mai mult de 2999 de puncte, dar nu mai mult de 4999 de puncte, atunci isi păstreza titlul de Silver Partner

Cont curent cu titlul Gold Partner- daca între 29.01.2023 si 29.01.2024 Utilizatorul respectiv a acumulat mai putin de 4999 de puncte, atunci este retrogradat la Silver Partner

Cont curent cu titlul Gold Partner - daca între 29.01.2023 si 29.01.2024 Utilizatorul respectiv a acumulat mai putin de 2999 de puncte, atunci este retrogradat la Registered Partner

IX. NOTIFICAREA SI PREDAREA COMENZILOR REALIZATE IN BAZA PUNCTELOR TP-PARTNER

Utilizatorii/Partenerii care doresc sa schimbe puncte pentru un item disponibil in Catalogul de Loialitate sau in Catalogul de Marketing trebuie sa completeze un formular de livrare aflat pe pagina fiecarui item disponibil. Dupa validarea respectivei cereri, comenzile vor fi livrate direct la adresa specificata de catre Utilizatori/Partener in cadrul formularului de comanda, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data aprobarii comenzilor in contul de utilizator. Utilizatorii/Partenerii pot urmari statusul comenzilor accesand contul de Utilizator, sectiunea Istoric comenzi. Comenzile vor fi marcate “In asteptare” atunci cand comanda este in curs de procesare/validare si “Aprobat” atunci cand comanda a fost aprobata si urmeaza a fi livrata intr-un termen de maxim 30 de zile lucratoare.

Utilizatorul/Partenerul are responsabilitatea de a verifica pachetul la primire/livrare.

Daca ambalajul pachetului este deteriorat vizibil, Utilizatorul/Partenerul nu trebuie sa semneze borderoul de primire al pachetului. Daca totusi semneaza borderoul de primire, Utilizatorul/Partenerul va fi responsabil de starea pachetului cu ambalajul vizibil deteriorat.

Pachetul respins va fi inlocuit in maxim 10 zile lucratoare de la data notificarii in scris de catre Utilizatorul/Partenerul in sectiunea de “Contact” a platformei tp-partner.ro, insa numai dupa ce pachetul cu ambalaj deteriorat a fost recuperat de curier.

Politica DOA (Defective on Arrival)/DAP (Defective after Purchase)

Vor fi considerate DOA/DAP pachetele receptionate de Utilizator/Partener cu semnatura de primire pe borderoul de livrare fara ca ambalajul original sa fie deteriorat vizibil si care au defecte din fabricatie de functionare sau vizibil descoperite in maxim 24h de la receptia respectivelor beneficii.

Nu vor fi considerate DOA/DAP pachetele care au fost supuse manevrarii gresite, scaparii, in cazul in care defectul nu poate fi dovedit ca fiind receptionat cu defect din fabricatie sau defect produs de personalul autorizat ca fiind o eroare de fabricatie, deteriorarii datorate functionarii sau atasarii cu alte produse sau echipamente ce nu sunt in conformitate cu specificatiile si orice alte situatii ce pot aparea din manevrarea gresita a pachetelor sau implicarii unor terte parti asupra comenzilor.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru Comenzile nelivrate, intarzieri sau pachete ajunse la destinatie deteriorate in orice fel sau predate altor persoane. In cazul in care un Utilizator/Partener nu poate finaliza o comanda din motive independente de vointa Organizatorului, Utilizatorul trebuie sa notifice problema la adresa info.ro@tp-link.com.

X. DESCRIEREA BENEFICIILOR

Beneficiile oferite de Organizator constau in puncte incarcate in contul fiecarui Utilizator/Partener.

Punctele pot fi schimbate de Utilizator/Partener in produse si/sau servicii de marketing cu ajutorul Cataloagelor online puse la dispozitie de Organziator pe platforma tp-partner.ro. Cataloagele pot fi accesate numai dupa Autentificare. Schimbul punctelor se face numai in functie de numarul de puncte disponibil fiecarui Utilizator/Partener.

Punctele unui Utilizator/Partener nu pot fi cumulate cu ale altui Utilizator/Partener si nu pot fi suplimentate/completate de acesta si nu pot fi preschimbate in bani.

XI. INTRERUPEREA PROGRAMULUI

Campania de fidelizare a vanzarilor va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora* sau in orice moment printr-o decizie a Organizatorului comunicata in loc vizibil la adresa tp-partner.ro cu min. 15 zile inainte de intrarea in vigoare a deciziei de incetare.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XII. DISPOZITII FINALE

Obligațiile de natura fiscală sau de orice altă natură în legatură cu aceste beneficii sunt în sarcina exclusiva a Participantilor la Program, Organizatorul nu are obligația calculării și reținerii impozitelor aferente beneficiilor.

Prin înscrierea în cadrul Programului TP-PARTNER, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale in scopul bunei desfasurari a prezentului program de parteneriat.

Cerințe tehnice - Pentru a putea folosi platforma tp-partner.ro ai nevoie de Internet și de un browser modern precum Google Chrome în cea mai recentă versiune disponibilă. Pentru a utiliza în mod corespunzător website-ul este necesar sa incluzi in browserul web utilizat Cookies si sa fi de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare. Navigarea/accesarea platformei/website-ului www.tp-partner.ro reprezinta acordul expres al Utilizatorului/Partenerului asupra tuturor prevederilor Politicii de Confidențialitate și Termenilor de Utilizare.

Participantii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani pentru punctele acumulate in cont, sau inlocuirea cu alte obiecte a acestora si pot solicita modificarea parametrilor beneficiilor numai in conditiile DOA/DAP.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inactiva orice Cont de Utilizator care incalca prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida oricare tip de Cont dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau orice tip de Cont de Utilizator/Partener care a fost utilizat incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament Oficial. Aceste Conturi, odata invalidate, nu vor mai fi reactivate. Respectivul Utilizator va pierde, de asemenea, avantajele si punctele acumulate pana la data invalidarii contului.

Regulamentul Oficial este disponibil cu link in contul fiecarui Utilizator/Partener si online la adresa www.tp-partner.ro pentru consultare, in mod gratuit, de fiecare Utilizator. Prin completarea formularului de Inregistrare, logarea in Contul de Utilizator, completarea si trimiterea formularelor din site, utilizarea/navigarea platformei, descarcarea de fisiere si materiale educative si plasarea de comenzi, Utilizatorii/Partenerii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, cat si sa respecte mecanismele promotiilor si campaniilor active.

Prin participarea la programul „TP-PARTNER”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Fiecare participant in programul de loialitate “TP-PARTNER” este considerat ca fiind in cunostinta de cauza cu privire la continutul Regulamentului. Prin participarea la programul TP-PARTNER, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament.

XIII. Colectarea și folosirea informațiilor

TP-Link va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul regulament.

Prin aderarea la program, completarea formularelor de utilizare si transmiterea de informatii prin intermediul acestei platforme, oferiti Organizatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Organizatorul sa poata utiliza aceste informatii in scop de informare, marketing, cercetare si procesare a comenzilor realizate in baza punctelor.

TP-Link colectează date atunci când navighezi, îți creezi un cont pe site-urile TP-Link, folosești platforma noastră cloud, te înregistrezi pentru un program de parteneriat, aplici pentru locuri de muncă sau achiziționezi un produs TP-Link. Acest informații pot include: 1. Informații personale, cum ar fi informații de contact; 2. Informații de produs, versiune de firmware, adresă IP, adresă MAC; 3. Alte informații precum nume utilizator și parolă, informatii despre entitatea comerciala, preferințe produse și servicii și preferințele de contact.

Colectarea și folosirea informațiilor in cadrul Programului de fidelizare TP-PARTNER

Organizatorul Programului de fidelizare “TP-PARTNER” este S.C. TP-Link ROMANIA S.R.L. Prin inscrierea in cadrul Programului TP-PARTNER, sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale.

Reprezentantul delegat (al unei firme invitate sa participe la Program) care inregistreaza date cu caracter personal pe www.tp-partner.ro, prin completarea formularului de Inregistrare, a formularului pentru Suport Tehnic, a formularului pentru Sales Training sau Marketing, a formularului de comanda sau formularul pentru Solutii Business (SMB) sunt de acord cu următoarele menţiuni:

a) Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie pastrate, sa fie utilizate si prelucrate, direct sau prin intermediul tertilor, in vederea intocmiri de solutii personalizate pentru proiectele mentionate in formular si a furnizarii de informatii in legatura cu derularea Programului de fidelizare TP-PARTNER, a gestionarii contului de membru in cadrul Programului, trimiterea de produse si materiale marketing si promovare si in scopul intocmirii de statistici;

b) Declara ca au luat la cunostinta pe acesta cale de faptul ca toate informatiile completate in cadrul formularelor raman confidentiale si vor fi utilizate doar pentru intocmirea de solutii personalizate pentru solicitarea inaintata prin intermediul formularelor si a altor activitati specifice Programului. Completarea si trimiterea formularelor reprezinta acordul expres al Solicitantilor/Utilizatorilor/Partenerilor;

c) Confirmă faptul că toate datele si informaţiile furnizate prin interemediul formularelor completate pe platforma tp-partner.ro sunt adevarate şi complete;

d) Declară ca au luat la cunoştinţă prevederile Legii 677/2001 si drepturile de care beneficiază, respectiv: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

e) Sunt de acord cu folosirea datelor cu caracter personal pentru a primi informaţii despre produse şi activităţi ale Organizatorului şi ale partenerilor săi si pentru procesarea comenzilor. De asemenea, împuternicesc Organizatorul să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în condiţiile legii.

f) In cazul in care persoanele care isi inregistreaza datele cu caracter personal pe www.tp-partner.ro nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal isi pot manifesta optiunea prin solicitare la adresa info.ro@tp-link.com. In caz contrar Organizatorul este indreptatit sa foloseasca informatiile furnizate in formulare (inclusiv datele cu caracter personal) in scopul desfasurarii prezentului Program si a altor campanii similare, daca este cazul.

Cum folosim informațiile tale

Informațiile personale și despre activitatea desfășurată pe site-ul nostru le colectăm în scopul de a facilita accesul la site-urile TP-Link, de a îmbunătăți anumite produse și servicii, pentru procesarea comenzilor pe care le plasezi in baza punctelor și pentru a te informa referitor la ultimele produse lansate de Organizator și servicii de care ești interesat. Datele de înregistrare de pe site-urile noastre pot ajuta la păstrarea și îmbunătățirea comunicării și interacțiunii dintre tine și TP-Link. Utilizând aceste informații, te putem ține la curent cu cele mai noi produse, servicii și promoții. În unele cazuri este posibil să îți trimitem un e-mail sau te putem suna pentru a cere feedback. TP-Link oferă posibilitatea de a trimite comentarii, întrebări și sugestii folosind metodele de contact prezente pe site-urile TP-Link. Orice informație care este trimisă prin intermediul metodelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Informațiile tale păstrate pe platformele de cloud TP-Link sunt un factor necesar pentru utilizarea platformei și serviciului nostru. Se poate să urmărim adresa IP și MAC pentru a ajuta platforma noastră cloud să lucreze mai eficient și să îți ofere servicii personalizate. Orice informație sau conținut personal pe care alegi să îl dezvălui în mod voluntar online (pe forumuri de discuții, în secțiunile de mesaje și blog-uri, pe pagina de profil public, cont de utilizator, fomulare de contact si de comanda etc.) devine public și poate fi preluat sau folosit de terți. Orice imagine, articol, material video sau orice alt conținut pe care îl furnizezi site-urilor TP-Link pot fi distribuite prin internet sau alte mijloace media și pot fi vizualizate de către publicul larg. Furnizăm informații cu caracter personal și informații de identificare fără caracter personal filialelor noastre cu scopul de a procesa informațiile în numele nostru. Solicităm părților implicate să accepte procesarea informațiilor în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și depunem efort pentru limitarea lor în a utiliza aceste informații și pentru a utiliza alte măsuri suplimentare de confidențialitate și securitate.

Informațiile personale nu vor fi vândute, comercializate sau închiriate unor terți, fără acordul utilizatorului. Putem furniza informații cu caracter personal și/sau informații de identificare fără caracter personal în următoarele situații de mai jos:
1. Pentru a răspunde la cererile de informații autorizate către Poliție, Guvern și alte autorități ale statului; 2. În conformitate cu orice lege în vigoare, regulament, hotărâre judecătorească; 3. Pentru a lua măsuri împotriva unor activități ilegale în desfășurare sau suspectate, incluzând dar nelimitându-se la fraudă, potențiale amenințări la siguranța publică sau siguranța fizică a oricărei persoane, violări a Termenilor de utilizare sau în alte situații permise de lege; 4. Pentru a proteja drepturile și proprietățile TP-Link, precum și a angajațiilor săi.

Alegerile utilizatorului

TP-Link îți oferă posibilitatea de a alege dacă dorești să primești o varietate de informații care ajută la îmbunătățirea comunicării dintre tine și TP-Link. Poți să refuzi furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul site-urilor TP-Link, caz în care accepți că TP-Link este posibil să nu îți poată furniza anumite servicii.

Cookies

Pentru a vă oferi o navigare cât mai pe eficientă pe site-urile TP-Link, folosim o facilitate a browserului Internet numită Cookie. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor pentru: (a) a memora numele utilizatorilor, parolele și preferințele; (b) a furniza conținut și informații personalizate în funcție de vizitator; (c) a monitoriza eficacitatea campaniilor noastre de marketing; (d) a monitoriza totalul valorilor metrice cum ar fi totalul numărului de vizitatori și trafic; (e) a ține evidența intrărilor, abonărilor și statutul utilizatorului în cadrul promoțiilor, tragerilor la sorți și a concursurilor; (f) a diagnostica sau remedia probleme tehnice raportate de către utilizatorii noștri sau inginerii asociați adreselor IP controlate de către companiile web specifice sau ISP; (g) a permite accesul la informațiile tale după conectare; (h) pentru a îmbunătății design-ul site-urilor și conținutul acestora. TP-Link și partenerii noștri pot înregistra, urmări și folosi cookie-uri în scopuri de audit, analiză și cercetare de date conform scopurilor menționate mai sus. S-ar putea folosi, de asemenea cookie-uri pentru a ajuta la facilitarea comenzilor sau tranzacțiilor online.

Ai opțiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookie-urile. De asemenea, poți șterge cookie-urile de pe computer. În acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigării pe site-urile noastre, s-ar putea să nu funcționeze corect dacă cookie-urile sunt dezactivate.

Contactați-ne

Pentru orice întrebare, sugestie sau nelămurire privind politica noastră de confidențialitate. Poți găsi informațiile de contact făcând click pe butonul Contactați-ne de pe site-urile TP-Link.


Data: 01.02.2016


Ultimul update: Ianuarie 2024


ORGANIZATOR,

S.C. TP-LINK Romania S.R.L. Str. Pipera nr. 43, et. 1, sector 2, localitatea Bucuresti, J40/6839/2012/ CUI: RO 30316782